تبلیغات
تور یونان | تور نوروزی یونان | تور آتن - حکومت و پرچم ملی یونان
  • تور یونان

کاربر عزیز،
به وبسایت تور یونان | تور نوروزی یونان | تور آتن خوش آمدید

حکومت و پرچم ملی یونان

شکل حکومت یونان

شکل حکومت یونان: جمهوری دموکراتیک که به قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده است. بخش اصلی قوه مجریه کابینه وزیران استکه توسط نخست وزیر (رهبر حزبی که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد) انتخاب می شوند.

حکومت یونان
شکل حکومت یونان

انتخاب رئیس جمهور در یونان

رئیس جمهور هر 5 سال یک بار توسط پارلمان (تک پارلمانی) در یونان انتخاب می شود و مقامی تشریفاتی است. 300 عضو مجلس هر 4 سال یک بار با رای مخفی شهروندان یونان انتخاب می شوند.
قوه قضاییه مستقل است و به شاخه های جنایی، مدنی و اداری تقسیم می شودو قضات توسط رئیس جمهور بر اساس توصیه های شورای خاص قضایی برای تمام عمر به این سمت منصوب می شوند.

رئیس جمهور یونان
رئیس جمهور یونان

تاریخ تاسیس دولت

تاریخ تاسیس دولت: بخش هایی از یونان امروزی در سال های 1829-1830 پس از گذراندن دوره های طولانی و خونین جنگ که طی آن یونانیان توسط بریتانیا و فرانسه حمایت می شدند.

رهایی از عثمانی ها

یونان از سلطه امپراطوری عثمانی رها شده و استقلال یافتند.
طی 150 سال بعد کشور (که اندازه آن به طور مستمر افزایش می یافت) چند نوع حکومت از جمله چند دوره ی استبداد را پشت سر گذاشت؛ اگرچه حکومت آن مشروطه سلطنتی بود.

آغاز حکومت دموکراتیک

در 8 دسامبر 1974 مدت کوتاهی بعد از سقوط آخرین دیکتاتور یونانی ها به حذف حکومت سلطنتی رای دادند و در ژوئن 1975 به قانون اساسی جدید رای دادند که در واقع سر آغاز حکومت دموکراتیک بود.

پرچم ملی یونان

پرچم ملی یونان: 9 نوار افقی با پهنای مساوی که 5 نوار آبی و 4 نوار سفید است که به ترتیب آبی و سفید تکرار می شوند. در گوشه چپ و بالای پرچم مربعی آبی رنگ قرار گرفته که درون آن یک صلیب سفید نقش بسته است. آبی نماد آسمان یونان، صلیب سفید نماد مسیحیت و حفظ آزادی است.

پرچم یونان
پرچم ملی یونان